Kontakt

 

Generalnym, wyłącznym importerem i dystrybutorem produktów marki Brillare w Polsce jest firma BMTrading Sp.z o.o.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta to prosimy o kontakt poprzez formularz poniżej:

 

* Klikając przycisk „Wyślij” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich podanych dobrowolnie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych na złożone w ten sposób zapytanie od BMTrading Sp. z o.o. z siedzibą w 05-420 Józefów ul. Olszowa 3a (Administrator danych). Mogę cofnąć zgodę w każdym czasie. Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.  Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych.

Jesteśmy również dostępni pod poniższymi numerami telefonów:
Paweł 602 609 347
Błażej 607 659 287
BMTrading Sp. z o.o.

ul. Olszowa 3A, 05-420 Józefów, POLSKA
NIP 532-20-50-590, REGON 360642828
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000538974, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,- zł opłaconym w całości.
Nr konta mBank: 90 1140 2004 0000 3102 7548 8879