Kontakt

 

Generalnym, wyłącznym importerem i dystrybutorem produktów marki Brillare w Polsce jest firma BMTrading Sp.z o.o.

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta to prosimy o kontakt poprzez formularz poniżej:

 


Jesteśmy również dostępni pod poniższymi numerami telefonów:
Paweł 602 609 347
Błażej 607 659 287
BMTrading Sp. z o.o.

ul. Olszowa 3A, 05-420 Józefów, POLSKA
NIP 532-20-50-590, REGON 360642828
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000538974, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,- zł opłaconym w całości.
Nr konta mBank: 90 1140 2004 0000 3102 7548 8879