Newsletter

Klikając SUBSKRYBUJ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BMTrading z o.o. z siedzibą w Józefowie pod adresem ul. Olszowa 3A, 05-420 Józefów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem 0000538974, REGON 360642828, NIP 532-20-50-590 w celach handlowych (reklamowych i marketingowych). Zgoda obejmuje otrzymywanie informacji w postaci elektronicznej z wykorzystaniem adresu email oraz podanych przeze mnie danych podczas rejestracji. Jestem świadomy/świadoma prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Podanie adresu mailowego jest dobrowolne i może być odwołane w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem z listy subskrybentów.

Wcześniejsze Newslettery