Polityka Cookies

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Poniższa Polityka Plików Cookies dotyczy osób odwiedzających serwis brillare.pl. Postanowienia w niej zawarte mają charakter globalnych założeń.

Wszelkie wypadki braku regulacji, sprzeczności, lub inne rozbieżności interpretacyjne spowodują zastosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Osoby odwiedzające stronę internetową brillare.pl prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych.

Operatorem witryny brillare.pl jest firma BMTrading Sp. z o.o. ul. Olszowa 3A, 05-420 Józefów,   zarejestrowana pod numerem KRS 0000538974, NIP 532-20-50-590, REGON 360642828 z kapitałem zakładowym 10 000 PLN opłaconym w całości.

Co rozumiemy pod pojęciem Pliki Cookies

Są to dane informatyczne w postaci plików tekstowych przechowywane w urządzeniach elektronicznych (komputery, tablety, telefony, etc.) pozwalające na identyfikację urządzenia z jakiego następuje połączenie i dopasowanie wyświetlanej strony. Zawierają informacje na temat witryny z której pochodzą, długość życia, oraz przypadkowo wygenerowany numer do identyfikacji. Większość przeglądarek internetowych ustawiona jest na automatyczne pobieranie i zapisywanie tych informacji.  Możliwe jest wyłączenie plików cookie, jednak może to powodować problemy z wyświetleniem strony.

Rodzaje plików Cookie

Pliki cookie podzielić możemy na następujące wykorzystywane kategorie:

Tymczasowe – wykorzystywane jedynie podczas korzystania z przeglądarki i usuwane po jej zamknięciu

Stałe – pozostające aktywne aż do momentu ich manualnego usunięcia lub czasu wygaśnięcia

Własne – umieszczone przez administratora danej witryny

Zewnętrzne – umieszczane przez trzecią stronę na odwiedzanej witrynie

Niezbędne – takie, bez których odwiedzana witryna nie mogłaby prawidłowo funkcjonować

Funkcjonalne – umożliwiające poprawne działanie serwiu poprzez wzbogacanie treści, podnoszenie poziomu funkcjonalności serwisu, szybkie i sprawne uruchamianie poszczególnych modułów i aplikacji

Biznesowe – tzw. Cookies biznesowe, na podstawie których dobierane są reklamy wyświetlane dla odwiedzających

Powyższe rodzaje można w prosty sposób podzielić na nieszkodliwe, czyli niezbędne do prawidłowego działania witryny (tymczasowe, stałe, niezbędne) oraz badające (biznesowe, własne, zewnętrzne).

Istnieje również podział ze względu na wykorzystanie tych plików podczas przeglądania stron WWW. Są to specyficzne zadania powierzone danemu cookie – konfiguracja serwisu, bezpieczeństwo serwisu, uwierzytelnienie, stan sesji (umożliwiające pomoc w polepszaniu usług i zwiększające komfort korzystania z witryn), procesowe, reklamowe, lokalizacyjne i analizujące.

Dane osobowe w plikach cookies

Dane osobowe przy użyciu plików cookies mogą być gromadzone jedynie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Są one zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.